Areal og møbelplan

Se mulighetene!

Målet med dette arbeidet er å skape funksjonelle, helhetlige og harmoniske løsninger som utnytter arealet på en så gunstig måte som mulig. Min rolle er å veilede underveis, slik at vi oppnår interiørløsninger som fungerer optimalt i forhold til brukernes individuelle og felles behov.

Har du et nybygg, kan det være nyttig å analysere forprosjektet for å kvalitetssikre at disponeringene og løsningene er gode nok.

Ved å bruke ArchiCad databaserte tegneprogram kan jeg på en enkel måte utveksle og revidere plantegninger i samarbeid med arkitekt, entreprenør, håndverkere – og ikke minst deg som oppdragsgiver. Med 3D-visualisering ser du lettere hvordan det hele blir.